top of page
Marble Surface

產品介紹

我們可提供設計建議及電腦流體動力模擬分析,正佳工程公司致力成為 貴司的首選空調產品供應商。

fantech.png

通風機

VAV diffuser.png

一般通風系統

Hospital 2.png

醫院及實驗室通風系統

Air Filtration & Purification 1.png
IAQ.png

空氣輸送過濾及潔浄產品

空氣淨化系統

FS control.jpg

防火防煙產品

hydronic 1.png

空調水系統

bottom of page